PRAKTISK FILMUTBILDNING

Praktisk Filmutbildning är en tvåårig heltidsutbildning. Utbildningen är planerad och strukturerad för två år. Om du har arbetslivserfarenhet från filmbranschen, har gått en annan likvärdig utbildning eller på annat sätt har skaffat dig förkunskaper motsvarande år 1, kan du ansöka direkt till år 2. Utbildningen är CSN-berättigad. Utbildningen startar varje hösttermin.


PRAKTISK FILMUTBILDNING 1

Praktisk Filmutbildning 1 är en grundläggande utbildning som riktar sig till dig vill ta de första seriösa stegen in i filmbranschen. Du gillar film eller andra uttrycksformer. Kanske har du erfarenhet från andra utbildningar eller arbeten som relaterar till film. Kanske kliar det i dina fingrar att få utforska på allvar din kreativa sida. Du kommer att arbeta i team och får prova på olika funktioner i filmproduktionen. Du börjar bygga ett nätverk av likasinnade.

Vi riktar oss till dig som har ett starkt engagemang och en drivkraft att utvecklas.

Praktisk Filmutbildning 1 innehåller praktiska övningar så väl som praktiska och teoretiska lektioner, seminarier och föreläsningar.

Du utbildas inom manusskrivning, regi, foto, ljud, ljus, klippning och filmproduktion. Du får göra film i studio, ”on location” och utomhus. Du lär dig skriva filmmanus, skapa trovärdiga karaktärer, konflikter och dialoger. Du lär dig olika genrer. Du lär dig att som regissör bearbeta en text och analysera karaktärer. Du deltar i workshops med professionella skådespelare där ni övar personinstruktion. Vi lär ut grunderna i filmproducentens komplexa yrke. Du får lära dig om de konstnärliga likväl som tekniska aspekterna i filmklippning. Du lär dig att tolka en story i visuella uttryck, du lär dig storyboard, ljussättning och arbetar med olika kameror. Vi övar mycket på team-samarbete mellan de olika funktionerna i en produktion. Vi får besök av olika gästlärare i andra områden såsom filmmusik, casting, företagande, pitch, med mera. Skolan anordnar seminarier där många av våra framgångsrika tidigare studenter berättar om sin väg till framgång.

Utöver schemalagd undervisning, övningar och projekt har du möjlighet att arbeta på inspelningar som genomförs av Praktisk Filmproduktion 2, vilket ger dig erfarenhet och ett bredare kontaktnät.

Du gör studiebesök till olika verksamheter inom filmbranschen och besöker professionella inspelningar, svenska som internationella!

Utbildningens namn:Praktisk Filmutbildning 1
Nivå:Yrkesförberedande
Utbildningen startar:19 augusti 2020
Ansökan öppnar:31 januari 2020
Sista ansökan:20 april 2020
Omfattning:40 veckor, 2 terminer
Studietakt:100%
Behörighet:Gymnasieexamen eller motsvarande
CSN?:Ja, inklusive möjlighet till lån för studieavgiften
Studieavgift:87.000 kr / läsår

Vi vill att du som söker till oss har ett intresse och ett driv att göra film. Det är det viktigaste.

Grundläggande gymnasiekompetens är ett krav vi har på våra sökande, från svenskt gymnasium eller motsvarande internationellt. Om du inte har gymnasiekompetens, meddela oss det i ansökan. Om vi anser att du har likvärdig kompetens som du skaffat på annat sätt kan vi ge dispens från det kravet. Om du går en gymnasieutbildning just nu, som kommer att avslutas efter att ansökan skickats in, behöver du bara meddela oss om det i ansökan. Skriv detta meddelande i en pdf-fil som du bifogar på platsen för gymnasiebetygen, då detta är en obligatorisk bilaga. Du kan komplettera med dina gymnasiebetyg vid senare tillfälle.

Vi vill också att du som söker har eller skaffar dig grundläggande kunskaper i redigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro, innan utbildningen startar.PRAKTISK FILMUTBILDNING 2

Praktisk Filmutbildning 2 är ett fördjupande år som syftar till att du ska hitta din yrkesroll, formulera dina mål med framtiden och rusta dig inför arbete i filmbranschen eller ansöka till högre utbildning. Har du hittat din yrkesroll så får du möjlighet att fördjupa dig i den genom årets produktioner. Vi arbetar kreativt och praktiskt liksom under första året i små produktionsgrupper.

Det här året förfinar du hantverket filmskapande och fördjupar dig inom de olika yrkesrollerna. Du arbetar i team också här och utvidgar ditt nätverk. Med mer erfarenhet och trygghet i vad studenten vill göra så höjer vi ribban för de krav vi ställer på er och den film ni vill göra.

Räkna med tuffa argumentationer och att du måste försvara och sälja det du vill göra. Precis som ute i filmbranschen. Undervisningen övergår mer i konkret konsultation.

De mer avancerade kursmomenten under Praktisk Filmutbildning 2 ger studenterna möjlighet att arbeta med fördjupande övningar. 

Vi går in i detaljnivå på de olika ämnena där du ställs inför nya utmaningar. Du arbetar med 16 mm-film, och med tyngre professionella filmkameror.

Du får nu utöver de längre filmproduktioner som görs på skolan en tätare kontakt med branschen genom vårt mentorsprogram.

Terminen avslutas med praktik där du får chansen att lära dig ”ute på fältet” samtidigt som du knyter ovärderliga kontakter för framtiden.

Utbildningens namn:Praktisk Filmutbildning 2
Nivå:Yrkesförberedande
Utbildningen startar:19 augusti 2020
Ansökan öppnar:31 januari 2020
Sista ansökan:20 april 2020
Omfattning:40 veckor, 2 terminer
Studietakt:100%
Behörighet:Praktisk Film 1 eller motsvarande
CSN?:Ja, inklusive möjlighet till lån för studieavgiften
Studieavgift:87.000 kr / läsår

Du som har arbetslivserfarenhet från filmbranschen, har gått en annan likvärdig utbildning eller på annat sätt har skaffat dig förkunskaper motsvarande år 1, kan söka direkt till år 2.


logo_csn_75px
LOGO_MYH_RESIZE_100
LOGO_KONST-KULTUR_RESIZE_100
Human Finans

Utbildningen är CSN-berättigande, vilket innebär att du har rätt till studiemedel och lån för de veckor du studerar hos oss. Du kan även ansöka om merkostnadslån för att betala delar av undervisningsavgiften, dock ej hela avgiften. Läs mer om merkostnadslånet hos CSN.

I samarbete med Human Finans erbjuder vi lån för överskjutande del av avgiften. Du kan t.ex. låna räntefritt till din utbildning och dela upp din betalning i upp till 12 månader. Läs mer om Human Finans här.

Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Det betyder att det sker en granskning av om utbildningen uppfyller de krav och syften som gäller för yrkeshögskolan som de är formulerade i lag och förordning, och bedrivs i enlighet med den utbildningsplan som gäller för varje utbildning.

Praktisk Filmutbildning hör till konst- och kulturutbildningar, som är en egen utbildningsform med ett eget upplägg och regelverk.


Elvira, Mathias, Amanda och Georg är studenter på Praktisk Filmutbildning. Klicka på bilderna för att se intervjuer med dom!


SÅ GÅR ANSÖKAN TILL

1. ANSÖK

Fyll i formuläret och skicka in! Glöm inte att kontrollera att allt är ifyllt och bilagorna är bifogade.

2. INTERVJU

Kom och prata med oss i en gruppintervju på förmiddagen!

3. ANTAGNINGSPROV

Kom tillbaka på eftermiddagen och gör ett arbetsprov, som består av en kortare filmövning i grupp.

4. BLI ANTAGEN

Få antagningsbesked. Tacka ja.

5. VÄLKOMMEN!

Börja din nya resa tillsammans med oss!ÖPPET HUS PÅ STOCKHOLMS FILMSKOLA

Under våren bjuder vi vanligtvis in till Öppet Hus på filmskolan vid tre tillfällen. På grund av omständigheterna vill vi dock bidra till att förebygga spridning av covid-19, och vi har därför tvingats ställa in vårt Öppna hus, som skulle ägt rum den 16 april.

Istället för ett fysiskt besök på skolan erbjuder vi dock ett virtuellt besök genom en livesändning från vårt Instagram-konto, som kommer att äga rum torsdagen den 16 april kl 16-17. Du som har frågor inför ansökan kan ställa dom till oss via chatten och vi svarar live. Vill du titta runt på skolan bjuder vi på en virtuell rundvisning! Logga in på Instagram och följ oss på @stockholms_filmskola.


Kontakta oss gärna om du har några frågor angående
utbildningen eller ansökan.

Ditt namn

Din epost

Ämne

Ditt meddelande
”Stockholms Filmskola Praktisk Filmutbildning var det första (och viktigaste) steget jag tog för att uppfylla min dröm. Trots att jag har vetat i hela mitt liv att det var film jag ville jobba med, var det inte förrän jag började här som jag faktiskt skapade film på riktigt. Under utbildningen levde vi film i två år. Vi fick konstant skapa; från idé till manus till färdig film. Vi utvecklades inom regi, produktion, foto, ljud och klipp; alla A-funktioner för att få en bättre förståelse om vad filmskapande innebär. Alla lärare är hands-on och har arbetat inom industrin. Det var väldigt tydligt att de brydde sig om oss och vår utveckling som unga filmskapare. Framförallt förberedde de oss för den industri som vi alla drömmer om. Alla professionella inspelningar jag har jobbat på sedan min examen har haft minst en alumni från SFS. Med rätt inställning och hög ambition kommer SFS att ge dig verktygen för att bli den filmskapare du alltid drömt om att bli.”

— Johan Stavsjö, regissör/manusförfattare/producent
VILLKOR OCH BETALNINGSINFORMATION


OM STOCKHOLMS FILMSKOLA

Stockholms Filmskola är en ideell förening med organisationsnummer 802014-4187 som bedriver utbildningsverksamhet utan vinstsyfte. Verksamheten finansieras uteslutande med studenternas terminsavgifter.

Filmskolan har stadgar, styrelse och en anställd konstnärligt ledare/rektor. Filmskolan äger viss teknisk utrustning och engagerar erforderlig lärarkompetens.


ANTAGNING TILL UTBILDNING

Ansökan om deltagande i Filmskolans utbildning skall göras på formuläret på denna sida och vara skolan tillhanda senast den 20 april 2020.

Sökande som skickar in fullständig ansökan senast den 20 april kontaktas därefter med kallelse till intervju och antagningsprov.

Sökande som antas till utbildningen underrättas om detta skriftligen via e-post till den i ansökan angivna adressen. Antagningsbeskeden skickas ut efter att perioden med intervjuer och antagningsprover har genomförts, vanligen under andra halvan av maj månad. Ihop med antagningsbeskedet faktureras den antagna en anmälningsavgift om 5.500 SEK. Senast en vecka efter denna underrättelse skall anmälningsavgiften om 5.500 SEK erläggas till skolans plus- eller bankgiro.

När anmälningsavgiften inkommit till Filmskolan är antagningen definitiv. Om anmälningsavgiften inte erlagts inom sagda tid är sökanden inte antagen till utbildningen och utbildningsplatsen kommer då att erbjudas annan sökande.


NÄRVARO OCH BETYG

Filmskolans utbildningsår är uppdelat i höst – och vårtermin.

All undervisning är obligatorisk. Varje ämneslärare anger den enskilda individens omdöme, antingen godkänd eller streck (ej deltagit). För att få godkänt (vilket krävs för att få gå vidare till nästa år och/eller att få slutintyg) gäller full eller minst 80 % närvaro vid alla undervisningstillfällen (inklusive föreläsningar) samt genomförda obligatoriska övningsmoment. Om du blir sjuk eller får annat ofrånkomligt förhinder och därmed missar en lektion, ta kontakt med respektive lärare och undersök möjligheten att ta igen lektionen. Det är också viktigt att du så tidigt som möjligt meddelar skolan din frånvaro. Studieintyg med beskrivning av genomgångna kursmoment ges endast till student som fullgjort utbildningen t o m sista terminen och betalt samtliga avgifter. Om studenten har missat något eller några moment i undervisningen kommer dessa att vara strukna i studieintyget.


KURSAVGIFTEN

Total kursavgift per läsår är 87.000 SEK. Med hänsyn till CSNs bestämmelser utgörs den årliga kursavgiften, förutom av anmälningsavgiften på 5.500 SEK, av delbetalning 1 om 40.000 SEK och delbetalning 2 om 41.500 SEK.

Du kan ansöka om merkostnadslån hos CSN för att betala delar av kursavgiften. Läs mer om merkostnadslånet här.
I samarbete med Human Finans erbjuder vi även olika alternativ till delbetalning av din filmutbildning. Läs mer om Human Finans här.


BETALNINGSVILLKOR

Delbetalningarna faktureras studenten eller en av studenten anvisad enskild firma eller juridisk person – i två fakturor, vilka förfaller till betalning i samband med respektive terminsstart enligt angivna datum på fakturorna. Vid utebliven betalning enligt faktura kommer lagstadgade avgifter att debiteras.

Om sökande som antagits till utbildningen och därtill erlagt anmälningsavgiften väljer att inte påbörja utbildningens höst- och vårtermin skall Filmskolan skriftligen underrättas om detta snarast och senast den 1 augusti eljest är han/hon skyldig att betala resterande kursavgift 81.500 SEK enligt tillsända fakturor.

Oavsett när ovan nämnda underrättelse inkommit till Filmskolan återbetalas inte anmälningsavgiften.

Om sökande som antagits till utbildningens höst- och vårtermin önskar påbörja denna senare än den schemalagda eller önskar göra ett uppehåll i påbörjad utbildning skall Filmskolan ofördröjligen underrättas om detta förhållande. Dylik senareläggning eller avbrott befriar likväl inte studenten från skyldighet att erlägga full kursavgift (5.500 + 81.500 SEK) enligt fakturering.