PRAKTISK FILM

Läs mer om vår två-åriga utbildning i filmproduktion som startar varje år i augusti. Svenska

CSN

Subtitle

INTERNATIONAL FILM PROGRAM

Learn more about our full year intensive filmmaking program. English

Subtitle

SECOND YEAR
PROGRAMS

Choose Directing or Cinematography for the second year programs. Previous experience required. English

Subtitle

ACTING PROGRAM

Learn more about our two semester intensive program in Acting For Film, a program focused on working as an actor on a filmset. English

Welcome to

Stockholm Film School
Online Classes

Preview for free!

Join our

Summer Workshops

Learn more about our intensive summer workshops in filmmaking and Acting for Film. English

SubtitleSCRIPTWRITING
PROGRAM

Learn more about our full year intensive program in scriptwriting. English


Subtitle


SCRIPTWRITING
10 WEEKS

Lär dig skriva manus under vår intensiva tio veckors kurs på kvällstid. Svenska

Subtitle

FILM
10 WEEKS

Find out more about our intensive evening course in filmmaking. English


Subtitle
ACTING
10 WEEKS

Läs mer om vår populära kvällskurs med inriktning Filmskådespeleri. SvenskaALUMNI