Grattis Henrik – årets utbildningsstipendiat

(Only available in Swedish!)

Stora gratulationer till Henrik Hugubakken som blivit tilldelad Stockholms Filmskolas årliga utbildningsstipendium. Stipendiet delades ut av Stockholms Filmskolas styrelseordförande Peter Yngen den 15 december på Biograf Victoria med följande motivering:

Vi befinner oss mitt i en fantastisk explosion! Glädjande nog kräver filmexplosionen en mängd dedikerade och skickliga medarbetare. Stockholm Filmskolas studenter får under utbildningen prova en rad olika inriktningar för att hitta sin platts i hettan.


Årets engagerade stipendiat har arbetat med entusiasm och smittande glädje i varje uppgift hen fått. Hen har inte bara utvecklas utan även fyllt varje funktion hen ansvarat för med skaparkraft och nya spännande synvinklar. Dessutom har hen varit en pålitligt medlem i varje filmteam hen deltagit i.


Styrelsen har därför beslutat, att med detta stipendium om fyrtio tusen kronor, uppmuntra Henrik Hugubakken i hans strävan att bli ytterligare en av skolans framgångsrika stjärnor inom filmens värld.