15 TUSEN – in the making!

[:sv]

 

15 TUSEN handlar om Gunilla, mamma till 16-åriga Tommy som är en halv-problematisk tonåring. Denna kväll ringer det på dörren och en okänd man står utanför. Mannen, Alex, påstår att Tommy har stulit hans bil, och vill att Gunilla ska betala 15 tusen. Gunilla ställs inför ett dilemma, talar mannen sanning? Eller är han en kriminell person som försöker klämma dem på pengar? Gunilla blir först rädd, men sen inser hon att situationen kan bli livsfarlig, och hon sätter sina rädslor åt sidan för att skydda det som är hennes att skydda.

 

Häng med på inspelningen!

Teamet bakom 15 tusen består av regissören Joel Georgsson, producenterna Robin Falck-Lovén och Hampus Olsson, fotograferna Daniel Wiberg och Signe Ahlström Skarstedt, samt Arvid Berlin och Isabelle Häggström som sköter ljudet. Georg Schierbeck har skrivit manus.

 

 

 

Fotografen Signe och regissören Joel bakom kameran. Foto: Marcelo Racana.

 

Karaktären ”Alex”.

Producenten Robin redo med klappan.

Regissören Joel (i bakgrunden) instruerar ”Alex”.

”Gunilla” har hamnat i en knepig situation.
[:en]

 

15 TUSEN is about Gunilla, mother of 16 year old Tommy who is a somewhat problematic teenager. This evening, the doorbell rings and an unfamiliar man appears. The man, Alex, claims that Tommy has stolen his car, and wants Gunilla to pay 15 thousand. Gunilla is facing a dilemma, does the man speak the truth? Or is he a criminal who tries to squeeze them on money? Gunilla gets scared at first, but then she realizes that the situation can be fatal, and she puts her fears aside to protect what is hers to protect.

 

Join the shooting of the film!

The team behind 15 tusen consists of the director Joel Georgsson, the producers Robin Falck-Lovén and Hampus Olsson, cinematographers Daniel Wiberg and Signe Ahlström Skarstedt, and Arvid Berlin and Isabelle Häggström managing the sound. Georg Schierbeck has written the script.

 

 

 

Cinematographer Signe and director Joel behind the camera. Photo: Marcelo Racana.

 

The character ”Alex”.

Producer Robin ready with the clapper board.

Director Joel (in the background) instructing ”Alex”.

”Gunilla” finds herself in a tricky situation.
[:]