SVT Drama gästar Stockholms filmskola

[:sv]

Måndagen den 25 februari gästar SVTs utvecklingsansvarig Malin Nevander och redaktör Peter Zell Stockholms filmskolas inspirationsseminarium på Zita Folkets Bio.
Malin och Peter kommer att berätta om SVT dramas uppdrag och om de olika genrer / typer av produktioner som görs varje år. Vi kommer att få höra om hur processen från idé till verklighet går till.
SVT är Sveriges största producent av drama. Som exempel kommer de använda den populära serien Vår tid är nu; från dagen då förslaget hamnade på en redaktörs skrivbord, hela vägen fram till en folkkär succé med flera säsonger.
Tid: 18:00
Plats: Zita Folkets Bio
Biljettpris: 80 kr – bokas direkt hos Zita

[:en]

[distance1]

On Monday 25 February, SVT’s development manager Malin Nevander and editor Peter Zell will visit Stockholms filmskolas’s inspirational seminar at Zita Folkets Bio. Malin and Peter will talk about SVT drama’s committment and about the different genres / types of productions that are made each year. We will hear about how the process goes from idea to reality. SVT is Sweden’s largest producer of drama. 

[distance1]

Time: 18:00
Venue: Zita Folkets Bio
Language: Swedish
Tickets: 80 kr – booked through Zita

[:]