OM SKOLAN

Stockholms Filmskola, grundad 1984, är en dedikerad skola vars utbildning fokuserar helt på praktisk film och skådespeleri. Vi erbjuder längre grundläggande utbildning samt flertalet kortare kurser inom specifika användnings- och yrkesområden.

Stockholms Filmskola har en lång erfarenhet av professionell filmproduktion och lärande. Vår modell är att lägga stor vikt vid berättelsen inom alla yrkesområden, och att våra studenter får god utbildning inom manus, regi, foto, redigering, ljud, produktion eller skådespeleri.

Vi är stolta över alla våra studenter, varav många arbetar framgångsrikt såväl i Sverige som internationellt och vi är övertygade om att vår modell har en viktig roll i det!

VI VILL

…ge våra studenter grundläggande kunskaper i filmproduktion och filmberättande inom manus, regi, filmfoto, ljud, klippning, produktion eller skådespeleri.

VI VILL

…att studenterna efter utbildningen skall kunna arbeta inom film samt besitta de nödvändiga grunderna för att söka vidare till högskoleutbildning såsom Stockholms Konstnärliga Högskola, Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg eller andra liknade utbildningar utomlands.

VI VILL

…att våra studenter får förståelse för och kontakt med filmbranschen genom regelbundna föreläsningar och schemalagda praktikperioder inom etablerade företag och institutioner. Studenterna ska också ha en förståelse för filmarbetets olika moment som gör eleven till en eftertraktad medarbetare för produktionsbolag och branschorganisationer.

Lyssna på vad våra studenter säger om utbildningen!