MENTORSPROGRAM
VARFÖR HAR STOCKHOLMS FILMSKOLA MENTORER?

Att som färsk i filmbranschen hantera arbetets utmaningar och möjligheter är inte lätt. Vår mentorsprogram ger våra studenter möjlighet att ha en mentor som får guida och följa dem på studentens resa.

Att skapa film ställer stora krav på ens sociala förmåga, och yrkesrollerna är fyllda av trix och knep. Mentorn för vidare lärdomar förvärvade genom erfarenhet av arbetet till nästa generation.
FOTOGRAFER INSTÄNGD nik - DSC03120


VAD INNEBÄR DET ATT HA EN MENTOR?


En mentor är en ovärderlig resurs. Men att ha en mentor är också att dela ett gemensamt ansvar. Studenten tänker igenom vilket mål hen har med sina studier och vad hen vill fråga sin mentor om. Studenten ska vara väl förberedd inför samtalen. I en bra relation mellan mentor och adept blir båda lika berikade!

VAD INNEBÄR DET ATT VARA MENTOR?Som mentor för du dina erfarenheter vidare. Du lyssnar, funderar och ger råd. Ni samtalar om livet och om filmens villkor. Ni träffas någon gång var fjärde till sjätte vecka, du ger kanske något råd över telefonen. Fungerar det inte mellan er säger du bara till oss på skolan och ni går skilda vägar. Men går det bra så blir ni kanske vänner för livet.


Vi bjuder in dig som mentor till ett möte om året där skolan bjuder på mat och alla mentorerna träffas. Vi kommer att presentera en bild och en kort text om dig på vår hemsida. Som mentor delar du med dig av din erfarenhet, och får samtidigt dela ett annat perspektiv och en ung människas drömmar!LÄS MER OM SKOLAN

Stockholms Filmskola är en dedikerad utbildning som fokuserar helt på praktisk film.


OM STOCKHOLMS FILMSKOLA