KONTAKT

ADRESS:
Stockholms Filmskola
Karusellplan 11
126 31 Hägersten

TELEFON:
+46736142838

EPOST:
info@stockholmsfilmskola.com

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN STOCKHOLMS FILMSKOLA

Medlemskap i föreningen kan efter skriftlig ansökan erhållas av alla lärare och handledare som är verksamma i undervisningen samt fast eller tillfälligt anställd personal som deltar i det löpande arbetet på skolan. Elever kan söka medlemskap i föreningen efter avslutad utbildning.

Medlemskap kan även sökas av personer som visar intresse för skolans verksamhet och som är intresserade av att stödja skolans verksamhet.

Medlemskap sökes hos styrelsen.

Medlemskap förutsätter att medlem årligen betalar den medlemsavgift som föreningen fastställt (50 kr 2021/2022) samt efterlever föreningens stadgar.

Glöm inte att betala in din årsavgift innan 30 september till bankgiro 5467-4063 eller kontakta info@stockholmsfilmskola.com för mer information

Medlemmar i Ideella föreningen Stockholms Filmskola 2021-2022:

Arbetsordning Stockholms Filmskola