Inspirerande gästföreläsning med Daniel Espinosa

Givande kring filmskapande och kreativitet med Daniel Espinosa modererad av Fredrik Hiller.