ANSÖKAN TILL

PRAKTISK FILM
Vad kul att du vill söka till Praktisk Filmutbildning!

Fyll i formuläret nedan och bifoga de bilagor som efterfrågas. Kontrollera att inga av filerna är större än 2 MB och att de är i godkänt filformat (se formuläret). Om du får problem med att skicka in ansökan, kontakta oss!

Vid hög belastning på sidan kan det ta några minuter att skicka formuläret. När ansökan är skickad får du ett bekräftelsemail från oss – har du inte fått det, kika i din skräppost!

Glöm inte bort att läsa villkoren innan du godkänner dom och skickar in din ansökan.

Vi på Stockholms Filmskola värnar om personlig integritet. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. Läs mer här.

LYCKA TILL!


MAILA OSS

BILAGOR PRAKTISK FILM 1

  • 5-8 stillbilder som tillsammans utgör en berättelse
  • En synopsis på en film du vill göra (max 1 A4)
  • Gymnasiebetyg
  • Nytagen bild på dig själv

BILAGOR PRAKTISK FILM 2

  • 5-8 stillbilder som tillsammans utgör en berättelse
  • Ett filmmanus du skrivit (kortfilm)
  • Gymnasiebetyg
  • Nytagen bild på dig själv
  • En film du gjort

ANSÖKNINGSFORMULÄR
TIDIGARE UTBILDNING


FotoManusRedigeringProduktionRegiLjud


(Recensera inte filmerna, utan beskriv istället dina upplevelser! Max 600 tecken per film.)
Nedan bifogar du efterfrågat material. Tänk på att ingen enskild fil kan vara större än 2 MB!

(godkänd filtyp: jpeg, jpg)
(godkänd filtyp: pdf)
(godkänd filtyp: jpg, jpeg, png, gif, max storlek: 2 mb/fil)(godkänd filtyp: jpg, jpeg, png, pdf, max storlek: 2 mb/fil)

JaNejDetta kan ta upp till ett par minuter. Stäng inte webbläsaren förrän formuläret blivit skickat!VILLKOR OCH BETALNINGSINFORMATION


OM STOCKHOLMS FILMSKOLA

Stockholms Filmskola är en ideell förening med organisationsnummer 802014-4187 som bedriver utbildningsverksamhet utan vinstsyfte. Verksamheten finansieras uteslutande med studenternas terminsavgifter.

Filmskolan har stadgar, styrelse och en anställd konstnärligt ledare/rektor. Filmskolan äger viss teknisk utrustning och engagerar erforderlig lärarkompetens.


ANTAGNING TILL UTBILDNING

Filmskolans utbildningsår är uppdelat i höst – och vårtermin.

Ansökan om deltagande i Filmskolans utbildning skall göras på formuläret på denna sida och vara skolan tillhanda senast den 20 april 2020.

Sökande som skickar in fullständig ansökan senast den 20 april kontaktas därefter med kallelse till intervju och antagningsprov.

Sökande som antas till utbildningen underrättas om detta skriftligen i brev eller e-post till den i ansökan angivna adressen. Antagningsbeskeden skickas ut efter att perioden med intervjuer och antagningsprover har genomförts, vanligen under andra halvan av maj månad. Senast en vecka efter denna underrättelse skall ansökningsavgiften 5.500 SEK erläggas till skolans plus- eller bankgiro.

När ansökningsavgiften inkommit till Filmskolan är antagningen definitiv. Om ansökningsavgiften inte erlagts inom sagda tid är sökanden inte antagen till utbildningen och utbildningsplatsen kommer då att erbjudas annan sökande.


NÄRVARO OCH BETYG

All undervisning är obligatorisk. Varje ämneslärare anger den enskilda individens omdöme, antingen godkänd eller streck (ej deltagit). För att få godkänt (vilket krävs för att få gå vidare till år två och/eller att få slutintyg) gäller minst 80 % närvaro vid alla undervisningstillfällen (inklusive föreläsningar) samt genomförda obligatoriska övningsmoment. Om du blir sjuk eller får annat ofrånkomligt förhinder och därmed missar en lektion, ta kontakt med respektive lärare och undersök möjligheten att ta igen lektionen. Det är också viktigt att du så tidigt som möjligt meddelar skolan din frånvaro. Studieintyg med beskrivning av genomgångna kursmoment ges endast till student som fullgjort utbildningen t o m sista terminen och betalt samtliga avgifter. Om studenten har missat något eller några moment i undervisningen kommer dessa att vara strukna i studieintyget.


KURSAVGIFTEN

Total kursavgift per läsår är 87.000 SEK. Med hänsyn till CSNs bestämmelser utgörs den årliga kursavgiften, förutom av ansökningsavgiften på 5.500 SEK, av delbetalning 1 om 40.000 SEK och delbetalning 2 om 41.500 SEK.

Du kan ansöka om merkostnadslån hos CSN för att betala delar av kursavgiften. Läs mer om merkostnadslånet här.

I samband med Human Finans erbjuder vi också möjlighet att delbetala din utbildningsavgift. Läs mer om Human Finans här.


BETALNINGSVILLKOR

Delbetalningarna faktureras studenten eller en av studenten anvisad enskild firma eller juridisk person – i två fakturor, vilka förfaller till betalning i samband med respektive terminsstart enligt angivna datum på fakturorna. Vid utebliven betalning enligt faktura kommer lagstadgade avgifter att debiteras.

Om sökande som antagits till utbildningen och därtill erlagt ansökningsavgiften väljer att inte påbörja utbildningens höst- och vårtermin skall Filmskolan skriftligen underrättas om detta snarast och senast den 1 augusti eljest är han/hon skyldig att betala resterande kursavgift 81.500 SEK enligt tillsända fakturor.

Oavsett när ovan nämnda underrättelse inkommit till Filmskolan återbetalas inte ansökningsavgiften.

Om sökande som antagits till utbildningens höst- och vårtermin önskar påbörja denna senare än den schemalagda eller önskar göra ett uppehåll i påbörjad utbildning skall Filmskolan ofördröjligen underrättas om detta förhållande. Dylik senareläggning eller avbrott befriar likväl inte studenten från skyldighet att erlägga full kursavgift (5.500 + 81.500 SEK) enligt fakturering.