BROKEN HOME – besök i ett mörkt hyreshus från en annan värld

[:sv]

Våra studenter jobbar vidare med sina studiofilmer! BROKEN HOME utspelar sig i en mörk och sliten lägenhet, där Mika bor. Elen är sedan länge avstängd men Mika har lyckats dra egna ledningar till sin lägenhet. Mika får en kväll sällskap av Dani, som i desperation bankar på hens dörr och ber om att få bli insläppt. Dani är hotad av någon som befinner sig i trapphuset, hon behöver gömma sig och får stanna hos Mika. Plötsligt hörs tunga steg i trappan, det knarrar i väggarna och den lilla ljuskällan flimrar. Vem är det som närmar sig och varför befinner sig egentligen Mika och Dani här?

Signe Ahlström Skarstedt har skrivit manus till filmen. Producenter är Jean-Mikael Avellan och Olof Berglund, Julia Gahne regisserar, Georg Schierbeck och Cai Mingxuan fotar, och Lovisa Väyrynen och Linou Gertz sköter ljudet.

 

Regissören Julia Gahne instruerar karaktären ”Mika”. Foto: Marcelo Racana.
”Dani”
Fotograf Georg Schierbeck.

[:en]

Our students are working hard on their studio films! BROKEN HOME takes place in a dark and shabby apartment, where Mika lives. The electricity has long been shut down, but Mika has managed to pull their own lines to their apartment. One evening, Mika gets accompanied by Dani, who in desperation knocks on their door and asks to be let in. Dani is threatened by someone who is in the stairwell, she needs to hide and get to stay with Mika. Suddenly, heavy steps are heard in the stairs, it creaks in the walls and the small light source flickers. Who is approaching and why is Mika and Dani really here?

Signe Ahlström Skarstedt has written the script to the film. The producers are Jean-Mikael Avellan and Olof Berglund, Julia Gahne is directing, Georg Schierbeck and Cai Mingxuan are behind the camera, and Lovisa Väyrynen and Linou Gertz are managing the sound.

 

The director Julia Gahne instructing the character ”Mika”. Photo: Marcelo Racana.
”Dani”
Cinematographer Georg Schierbeck.

[:]