Besök från Brasilien!

[:sv]I måndags fick filmskolan långväga besök av Globo Studios från Brasilien. Globo Studios (Estúdios Globo) är Latinamerikas största audiovisuella produktionscenter, och Central Globo de Produção innefattar bl a tre uppbyggda städer, 32 flyttbara produktionsenheter för inspelning, kontrollrum med 26 kameror, och 10 filmstudior utrustade med toppakustik och avancerad belysningsteknik. Globo Studios producerar bla teveserier, barnprogram, humorshower, talkshows, nyhetsprogram, och sport. Nästan 90% av Globos produktioner produceras internt, vilket gör Globo till Brasiliens största arbetsgivare för artister, författare, journalister, producenter och tekniker.

Globo Studios kom till Stockholms Filmskola för att höra mer om vår skola, om våra framgångsrika tidigare studenter, och om hur vi jobbar.

Från vänster: Malin B Erikson och Marcelo Racana (med taxen Selma) från Stockholms Filmskola, Thiago Maciel och Andressa Gonzalez från Globo Studios, och Peter Yngen, ordförande i styrelsen för Stockholms Filmskola.
[:en]On Monday, the film school received a long-distance visit from Globo Studios from Brazil. Globo Studios (Estúdios Globo) is Latin America’s largest audiovisual production center, and the Central Globo de Produção includes three built-up cities, 32 mobile production units for recording, control rooms with 26 cameras, and 10 film studios equipped with top acoustics and advanced lighting technology. Globo Studios produces TV series, children’s programs, humor shows, talk shows, news programs, and sports programs. Almost 90% of Globo’s productions are produced internally, making Globo Brazil’s largest employer for artists, writers, journalists, producers and technicians.

Globo Studios came to Stockholm Film School to hear more about our school, about our successful former students, and how we’re working.

From left: Malin B Erikson and Marcelo Racana (with the dachshund Selma) from Stockholm Film School, Thiago Maciel and Andressa Gonzalez from Globo Studios, and Peter Yngen, chairman of the board of Stockholm Film School.
[:]