Ansökningsformulär till Intenzio


Sen ansökan till Intenzio 2019

Fyll i formuläret nedan! Glöm inte att läsa villkoren som du måste godkänna när du skickar in din ansökan. Observera att denna ansökan gäller reservplats och din ansökan behandlas endast i mån av plats på kursen.
TIDIGARE UTBILDNING
Vad gjorde du efter gymnasiet fram till idag?
Markera ditt intresse för följande områden. (5 = mycket intresserad)123451234512345123451234512345

Markera din kunskapsgrad för samma områden. (5 = mycket kunnig)123451234512345123451234512345Vilken roll brukar du ha i gruppsammanhang?
Hur hörde du talas om Stockholms Filmskola och vad fick dig att söka hit?

VILLKOR OCH BETALNINGSINFORMATION


OM STOCKHOLMS FILMSKOLA

Stockholms Filmskola är en ideell förening med organisationsnummer 802014-4187 som bedriver utbildningsverksamhet utan vinstsyfte. Verksamheten finansieras uteslutande med studenternas terminsavgifter.

Filmskolan har stadgar, styrelse och en anställd konstnärlig ledare/rektor. Filmskolan äger viss teknisk utrustning och engagerar erforderlig lärarkompetens.


ANTAGNING TILL KURS

Ansökan om deltagande i Filmskolans utbildning Intenzio kan göras när ansökningsformuläret ligger uppe på hemsidan.

Sökande som antas till utbildningen underrättas om detta skriftligen per e-post till den i ansökan angivna adressen.


EFTER AVSLUTAD KURS

Efter avslutad kurs utfärdas ett kursintyg till den deltagande.


KURSAVGIFTEN

Total kursavgift är 26.000 SEK, inklusive anmälningsavgift om 6.000 SEK.

Om du efter intervju blir antagen på Stockholms Filmskolans Intenzio-kurs tackar du ja till platsen genom att betala en anmälningsavgift på 6.000 SEK (faktureras med antagningsbeskedet med förfallodatum 7 dagar framåt).

Resterande kursavgift (20.000 SEK) faktureras i samband med kursstart, med förfallodatum 14 dagar framåt.

Det finns möjlighet till delbetalning. Delbetalning beviljas efter sedvanlig kreditprövning. Vid beviljad delbetalning tillkommer en administrationsavgift om 525 SEK, total kursavgift blir då 26.525 SEK. Meddela oss snarast om du önskar delbetala kursavgiften.


BETALNINGSVILLKOR

Kursavgiften faktureras studenten eller en av studenten anvisad enskild firma eller juridisk person. Vid utebliven betalning enligt faktura kommer lagstadgade avgifter att debiteras.

Om sökande som antagits till utbildningen och därtill erlagt anmälningsavgiften väljer att inte påbörja utbildningen skall Filmskolan skriftligen underrättas om detta snarast eljest är han/hon skyldig att betala resterande kursavgift 20.000 SEK enligt tillsända fakturor.

Oavsett när ovan nämnda underrättelse inkommit till Filmskolan återbetalas inte anmälningsavgiften.