ANSÖK TILL PRAKTISK FILM
ANSÖKAN ÄR ÖPPEN!

 

Vad kul att du är intresserad av att ansöka till Praktisk Filmutbildning på Stockholms Filmskola!

Ansökan inför läsåret 2018/2019 görs genom att fylla i formuläret längre ned på sidan.

Nedan hittar du mer information om vad du behöver skicka med i din ansökan, samt svar på vanliga frågor om utbildningen. Glöm inte att noga läsa igenom villkoren och godkänna dom innan du skickar in din ansökan!

Om du har problem med att skicka in den, kontrollera att ingen bilaga är större än 2 MB och att de är i rätt (angivet) filformat. Om problemet kvarstår, kontakta oss.

Sista dag för ansökan är den 27 april!
5 STEG TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA

1. ANSÖK

Fyll i formuläret och skicka in!

2. INTERVJU

Kom och prata med oss!

3. ANTAGNINGSPROV

Kom tillbaka och gör ett arbetsprov!

4. BLI ANTAGEN

Få antagningsbesked. Tacka ja.

5. VÄLKOMMEN!

Börja din nya resa tillsammans med oss!FAQ – Vanliga frågor


ÄR DET MÅNGA SOM SÖKER?

Ja, vi har många som söker till Stockholms Filmskola, men du har lika stor chans som alla andra!

HUR MÅNGA TAR NI IN?

Det varierar. Vanligtvis 20-25 stycken. Vi tittar på sammansättningen av den nya klassen, och gör en bedömning efter vad vi tror är bäst för klassen, de kommande filmteamen och den enskilda studenten.

VAD BLIR MAN NÄR MAN EXAMINERATS?

Efter två år hos oss har du en yrkesutbildning i Praktisk Film. Vad du blir är upp till dig, men vi har givit dig kunskap och erfarenheter som ger dig möjlighet att endera arbeta i assisterande roller i filmbranschen samtidigt som du också har goda chanser att söka vidare till högre utbildning, så som Stockholms Dramatiska Högskola. Läs mer om vad våra tidigare elever gör här. 

KAN JAG PLUGGA BARA ETT ÅR?

Utbildningen är planerad och strukturerad för två år. Efter denna tid examineras du. Studenter som väljer att bara fullfölja ett år erhåller ett diplom.

Om du har arbetslivserfarenhet från filmbranschen, har gått en annan likvärdig utbildning eller på annat sätt har skaffat dig förkunskaper motsvarande år 1, kan du ansöka direkt till år 2.

Om du är osäker på vilket år du ska söka till, kan du söka till både Praktisk Film 1 och Praktisk Film 2 i samma formulär. När du blir kallad till intervju kan vi sedan tillsammans komma fram till vad som passar dig bäst.

VARFÖR KOSTAR DET PENGAR?

Alla studieavgifter går direkt in i verksamheten och bekostar skolans utgifter.

Stockholms Filmskola drivs av en ideell förening och dess medlemmar. Inga pengar kan tas ut i vinst, allt går in i skolans verksamhet. Tack vare detta har medlemmarna full kontroll över skolans utformning. Du som student har också möjlighet att bli medlem och påverka.

KAN JAG SÖKA CSN FÖR UTBILDNINGEN?

Ja, utbildningen är CSN-berättigad vilket innebär att du kan söka studiestöd och lån. Du kan även ansöka om merkostnadslån från CSN för att betala kursavgiften. Läs mer om lånet här.

VARFÖR SKA JAG VÄLJA ER?

Stockholms Filmskola är en liten skola som är 100% dedikerad och engagerad i filmutbildning och de studenter som utgör skolan. Vi har inga andra verksamheter och rapporterar bara till föreningens medlemmar. Du som student kan vara en av dem!

HUR SKA JAG KUNNA HITTA ETT BOENDE I STOCKHOLM?

Berätta för oss att du inte har något boende. Vi hjälper dig komma i kontakt med befintliga studenter eller andra sökande. Eventuellt är det någon som behöver en roomie!

BILAGOR PRAKTISK FILM 1

  • 5-8 stillbilder som utgör en berättelse
  • En synopsis på en film du vill göra (max 1 A4)
  • Gymnasiebetyg
  • Nytagen bild på dig själv

BILAGOR PRAKTISK FILM 2

  • 5-8 stillbilder som tillsammans utgör en berättelse
  • Ett filmmanus du skrivit (kortfilm)
  • Gymnasiebetyg
  • Nytagen bild på dig själv
  • En film du gjort


ANSÖKNINGSFORMULÄR


Här hittar du ansökningsformuläret till Praktisk Filmutbildning.

Fyll i det, bifoga de efterfrågade filerna, och glöm inte att läsa och godkänna villkoren innan du skickar in din ansökan!

Om du har problem med att skicka, kontrollera att ingen av de bifogade filerna är större än 2 MB, och att de är i rätt filformat. Om du fortfarande har problem, hör av dig till oss!

Sista dag att skicka in ansökan är den 27 april!


LÄS VILLKORENMAILA OSS

Praktisk Film 1Praktisk Film 2TIDIGARE UTBILDNING
Vad gjorde du efter gymnasiet fram till idag?


Berätta om dina erfarenheter av nedanstående konstformer. Vilka uppgifter har du haft? Vilken teknik har nu jobbat med?

Markera ditt intresse för följande områden. (5 = mycket intresserad)123451234512345123451234512345

Markera din kunskapsgrad för samma områden. (5 = mycket kunnig)123451234512345123451234512345


(Recensera inte filmerna, beskriv dina upplevelser!)30 april kl 10-1230 april kl 13-152 maj kl 10-122 maj kl 13-153 maj kl 10-123 maj kl 13-154 maj kl 10-124 maj kl 13-158 maj kl 10-128 maj kl 13-15

10 maj kl 10-1210 maj kl 13-1511 maj kl 10-1211 maj kl 13-1514 maj kl 10-1214 maj kl 13-1515 maj kl 10-1215 maj kl 13-1516 maj kl 10-1216 maj kl 13-15Nedan bifogar du efterfrågat material. Tänk på att ingen enskild fil kan vara större än 2 MB!

(godkänd filtyp: pdf)
(godkänd filtyp: jpg, jpeg, png, gif, max storlek: 2 mb/fil)(godkänd filtyp: jpg, jpeg, png, pdf, max storlek: 2 mb/fil)
VILLKOR OCH BETALNINGSINFORMATION


OM STOCKHOLMS FILMSKOLA

Stockholms Filmskola är en ideell förening med organisationsnummer 802014-4187 som bedriver utbildningsverksamhet utan vinstsyfte. Verksamheten finansieras uteslutande med studenternas terminsavgifter.

Filmskolan har stadgar, styrelse och en anställd konstnärligt ledare/rektor. Filmskolan äger viss teknisk utrustning och engagerar erforderlig lärarkompetens.


ANTAGNING TILL UTBILDNING

Filmskolans utbildningsår är uppdelat i höst – och vårtermin.

Ansökan om deltagande i Filmskolans utbildning höst- och vårtermin skall göras på detta formulär och vara skolan tillhanda senast det datum som anges på hemsidan varje år.

Sökande som antas till utbildningen underrättas om detta skriftligen i e-post till den i ansökan angivna adressen. Tillsammans med antagningsbeskedet faktureras också den sökande ansökningsavgiften. Senast en vecka efter denna underrättelse skall ansökningsavgiften 5.500 SEK erläggas till skolans plus- eller bankgiro, enligt fakturan.

När ansökningsavgiften inkommit till Filmskolan är antagningen definitiv. Om ansökningsavgiften inte erlagts inom sagda tid är sökanden inte antagen till utbildningen och den vakanta utbildningsplatsen kommer då att erbjudas annan sökande.


NÄRVARO OCH BETYG

All undervisning är obligatorisk. Varje ämneslärare anger den enskilda individens omdöme, antingen godkänd eller streck (ej deltagit). För att få godkänt (vilket krävs för att få gå vidare till nästa år och/eller att få slutintyg) gäller full eller minst 80 % närvaro vid alla undervisningstillfällen (inklusive föreläsningar) samt genomförda obligatoriska övningsmoment. Om du blir sjuk eller får annat ofrånkomligt förhinder och därmed missar en lektion, ta kontakt med respektive lärare och undersök möjligheten att ta igen lektionen. Det är också viktigt att du så tidigt som möjligt meddelar skolan din frånvaro. Studieintyg med beskrivning av genomgångna kursmoment ges endast till student som fullgjort utbildningen t o m sista terminen och betalt samtliga avgifter. Om studenten har missat något eller några moment i undervisningen kommer dessa att vara strukna i studieintyget.


KURSAVGIFTEN

Total kursavgift per läsår är 87.000 SEK. Med hänsyn till CSNs bestämmelser utgörs den årliga kursavgiften, förutom av ansökningsavgiften på 5.500 SEK, av delbetalning 1 om 40.000 SEK och delbetalning 2 om 41.500 SEK.

Du kan ansöka om merkostnadslån hos CSN för att betala kursavgiften. Läs mer om merkostnadslånet här.


BETALNINGSVILLKOR

Delbetalningarna faktureras studenten eller en av studenten anvisad enskild firma eller juridisk person – i två fakturor, vilka förfaller till betalning i samband med höst- respektive vårterminsstart enligt fakturorna angivna dagar. Vid utebliven betalning enligt faktura kommer lagstadgade avgifter att debiteras.

Om sökande som antagits till utbildningen och därtill erlagt ansökningsavgiften väljer att inte påbörja utbildningens höst- och vårtermin skall Filmskolan skriftligen underrättas om detta snarast och senast den 1 augusti eljest är han/hon skyldig att betala resterande kursavgift 81.500 SEK enligt tillsända fakturor.

Oavsett när ovan nämnda underrättelse inkommit till Filmskolan återbetalas inte ansökningsavgiften.

Om sökande som antagits till utbildningens höst- och vårtermin önskar påbörja denna senare än den schemalagda eller önskar göra ett uppehåll i påbörjad utbildning skall Filmskolan ofördröjligen underrättas om detta förhållande. Dylik senareläggning eller avbrott befriar likväl inte studenten från skyldighet att erlägga full kursavgift (5.500 + 81.500 SEK) enligt fakturering.