ANSÖK TILL PRAKTISK FILM
ANSÖKAN ÄR INTE ÖPPEN JUST NU!

 

Vad kul att du är intresserad av att ansöka till Stockholms Filmskola!

Ansökan inför läsåret 2018/2019 öppnar i början av februari 2018, och håller öppet till slutet av april. Läsåret börjar i augusti.

Du ansöker genom att fylla i ett formulär som kommer att finnas på denna sida när ansökan öppnar. Om du har frågor om utbildningen eller vill bli informerad om när nästa ansökan öppnar, hör av dig till oss! Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev, där vi informerar om alla kommande kurser och evenemang från oss.

Nedan hittar du mer information om vad du behöver skicka med i din ansökan, samt svar på vanliga frågor om utbildningen.
5 STEG TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA

1. ANSÖK

Fyll i formuläret och skicka in!

2. INTERVJU

Kom och prata med oss!

3. ANTAGNINGSPROV

Kom tillbaka och gör ett arbetsprov!

4. BLI ANTAGEN

Få antagningsbesked. Tacka ja.

5. VÄLKOMMEN!

Börja din nya resa tillsammans med oss!FAQ – Vanliga frågor


ÄR DET MÅNGA SOM SÖKER?

Ja, vi har många som söker till Stockholms Filmskola, men du har lika stor chans som alla andra!

HUR MÅNGA TAR NI IN?

Det varierar. Vanligtvis 20-25 stycken. Vi tittar på sammansättningen av den nya klassen, och gör en bedömning efter vad vi tror är bäst för klassen, de kommande filmteamen och den enskilda studenten.

VAD BLIR MAN NÄR MAN EXAMINERATS?

Efter två år hos oss har du en yrkesutbildning i Praktisk Film. Vad du blir är upp till dig, men vi har givit dig kunskap och erfarenheter som ger dig möjlighet att endera arbeta i assisterande roller i filmbranschen samtidigt som du också har goda chanser att söka vidare till högre utbildning, så som Stockholms Dramatiska Högskola. Läs mer om vad våra tidigare elever gör här. 

KAN JAG PLUGGA BARA ETT ÅR?

Utbildningen är planerad och strukturerad för två år. Efter denna tid examineras du. Studenter som väljer att bara fullfölja ett år erhåller ett diplom.

Om du har arbetslivserfarenhet från filmbranschen, har gått en annan likvärdig utbildning eller på annat sätt har skaffat dig förkunskaper motsvarande år 1, kan du ansöka direkt till år 2.

VARFÖR KOSTAR DET PENGAR?

Alla studieavgifter går direkt in i verksamheten och bekostar skolans utgifter.

Stockholms Filmskola drivs av en ideell förening och dess medlemmar. Inga pengar kan tas ut i vinst, allt går in i skolans verksamhet. Tack vare detta har medlemmarna full kontroll över skolans utformning. Du som student har också möjlighet att bli medlem och påverka.

KAN JAG SÖKA CSN FÖR UTBILDNINGEN?

Ja, utbildningen är CSN-berättigad vilket innebär att du kan söka studiestöd och lån. Du kan även ansöka om merkostnadslån från CSN för att betala kursavgiften. Läs mer om lånet här.

VARFÖR SKA JAG VÄLJA ER?

Stockholms Filmskola är en liten skola som är 100% dedikerad och engagerad i filmutbildning och de studenter som utgör skolan. Vi har inga andra verksamheter och rapporterar bara till föreningens medlemmar. Du som student kan vara en av dem!

HUR SKA JAG KUNNA HITTA ETT BOENDE I STOCKHOLM?

Berätta för oss att du inte har något boende. Vi hjälper dig komma i kontakt med befintliga studenter eller andra sökande. Eventuellt är det någon som behöver en roomie!

BILAGOR PRAKTISK FILM 1

  • 5-8 stillbilder som utgör en berättelse
  • En synopsis på en film du vill göra (max 1 A4)
  • Gymnasiebetyg
  • Nytagen bild på dig själv

BILAGOR PRAKTISK FILM 2

  • 5-8 stillbilder som tillsammans utgör en berättelse
  • Ett filmmanus du skrivit (kortfilm)
  • Gymnasiebetyg
  • Nytagen bild på dig själv
  • En film du gjort


ANSÖKNINGSFORMULÄR


Här nedan brukar ansökningsformuläret till Praktisk Filmutbildning finnas. Ansökan har stängt just nu, men kommer öppna igen i början av februari 2018. Sista ansökningsdag är vanligtvis i slutet av april. Om du vill bli informerad om när ansökan öppnar, hör av dig till oss! Du kan också välja att prenumera på vårt nyhetsbrev som kommer ut ungefär en gång i månaden. Där informerar vi om alla kursstarter, viktiga datum och andra roliga evenemang vi anordnar!

VI HÖRS!


MAILA OSSPRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


VILLKOR OCH BETALNINGSINFORMATION


OM STOCKHOLMS FILMSKOLA

Stockholms Filmskola är en ideell förening med organisationsnummer 802014-4187 som bedriver utbildningsverksamhet utan vinstsyfte. Verksamheten finansieras uteslutande med studenternas terminsavgifter.

Filmskolan har stadgar, styrelse och en anställd konstnärligt ledare/rektor. Filmskolan äger viss teknisk utrustning och engagerar erforderlig lärarkompetens.


ANTAGNING TILL UTBILDNING

Filmskolans utbildningsår är uppdelat i höst – och vårtermin.

Ansökan om deltagande i Filmskolans utbildning höst- och vårtermin skall göras på detta formulär och vara skolan tillhanda senast det datum som anges på hemsidan varje år.

Sökande som antas till utbildningen underrättas om detta skriftligen i brev eller e-post till den i ansökan angivna adressen. Senast en vecka efter denna underrättelse skall ansökningsavgiften 5.500 SEK erläggas till skolans plus- eller bankgiro.

När ansökningsavgiften inkommit till Filmskolan är antagningen definitiv. Om ansökningsavgiften inte erlagts inom sagda tid är sökanden inte antagen till utbildningen och den vakanta utbildningsplatsen kommer då att erbjudas annan sökande.


NÄRVARO OCH BETYG

All undervisning är obligatorisk. Varje ämneslärare anger den enskilda individens omdöme, antingen godkänd eller streck (ej deltagit). För att få godkänt (vilket krävs för att få gå vidare till nästa år och/eller att få slutintyg) gäller full eller minst 80 % närvaro vid alla undervisningstillfällen (inklusive föreläsningar) samt genomförda obligatoriska övningsmoment. Om du blir sjuk eller får annat ofrånkomligt förhinder och därmed missar en lektion, ta kontakt med respektive lärare och undersök möjligheten att ta igen lektionen. Det är också viktigt att du så tidigt som möjligt meddelar skolan din frånvaro. Studieintyg med beskrivning av genomgångna kursmoment ges endast till student som fullgjort utbildningen t o m sista terminen och betalt samtliga avgifter. Om studenten har missat något eller några moment i undervisningen kommer dessa att vara strukna i studieintyget.


KURSAVGIFTEN

Total kursavgift per läsår är 87.000 SEK. Med hänsyn till CSNs bestämmelser utgörs den årliga kursavgiften, förutom av ansökningsavgiften på 5.500 SEK, av delbetalning 1 om 40.000 SEK och delbetalning 2 om 41.500 SEK.

Du kan ansöka om merkostnadslån hos CSN för att betala kursavgiften. Läs mer om merkostnadslånet här.


BETALNINGSVILLKOR

Delbetalningarna faktureras studenten eller en av studenten anvisad enskild firma eller juridisk person – i två fakturor, vilka förfaller till betalning före respektive terminsstart enligt fakturorna angivna dagar. Vid utebliven betalning enligt faktura kommer lagstadgade avgifter att debiteras.

Om sökande som antagits till utbildningen och därtill erlagt ansökningsavgiften väljer att inte påbörja utbildningen höst- och vårtermin skall Filmskolan skriftligen underrättas om detta snarast och senast den 1 augusti eljest är han/hon skyldig att betala resterande kursavgift 81.500 SEK enligt tillsända fakturor.

Oavsett när ovan nämnda underrättelse inkommit till Filmskolan återbetalas inte ansökningsavgiften.

Om sökande som antagits till utbildningens höst- och vårtermin önskar påbörja denna senare än den schemalagda eller önskar göra ett uppehåll i påbörjad utbildning skall Filmskolan ofördröjligen underrättas om detta förhållande. Dylik senareläggning eller avbrott befriar likväl inte studenten från skyldighet att erlägga full kursavgift (5.500 + 81.500 SEK) enligt fakturering.